CONSILIERE PSIHOLOGICA 2018-04-16T15:17:55+00:00

CE ESTE CONSILIEREA PSIHOLOGICĂ?

Consilierea este un proces complex ce cuprinde o arie foarte largă de intervenții care impun o pregătire profesională de specialitate. Mai specific, termenul de consiliere descrie relația interumană de ajutor dintre o persoană specializată, consilierul, și o altă persoană care solicită asistența de specialitate, în cazul nostru, beneficiarul.

Relația dintre consilier și persoana consiliată este una de alianță, de participare și colaborare reciprocă.

CARE SUNT CARACTERISTICILE CONSILIERII?

Consilierea psihologică integrează perspectiva umanistă dezvoltată de Carl Rogers (1961) unde problemele psihice nu mai sunt văzute în mod obligatoriu în termenii de tulburare și deficiență, ci în parametrii nevoii de autocunoaștere, de întărire a Eului, de dezvoltare personală și de adaptare. În acest sens, rolul principal nu îi mai revine doar psihologului văzut ca un superexpert.

Succesul consilierii este asigurat de implicarea activă și responsabilă a ambelor parți (consilierul și persoanele consiliate) în realizarea unei alianțe autentice, bazată pe respect și încredere reciprocă.

A ajuta și a credita persoana ca fiind capabilă să își asume propria dezvoltare personală, să prevină diverse tulburări și disfuncții, să găsească soluții la problemele cu care se confruntă, să se simtă bine cu sine, cu ceilalți și în lumea în care trăiește, reprezintă valorile umaniste ale consilierii psihologice.

Definirea consilierii impune accentuarea anumitor caracteristici ce o disting de alte arii de specializare ce implică asistența psihologică:

 • primă caracteristică este dată de tipul de persoane cărora li se adresează. Consilierea vizează persoane ce nu prezintă tulburări psihice. Aceasta facilitează, prin demersurile pe care le presupune, ca persoana să facă față mai eficient stresorilor și sarcinilor vieții cotidiene și astfel să îmbunătățească calitatea vieții;
 • a doua caracteristică definitorie pentru consiliere este dată de faptul că asistența pe care o oferă utilizează un model educațional și un model al dezvoltării și nu unul clinic si curativ. Sarcina consilierului este de a îndruma persoana/grupul să dezvolte strategii noi comportamentale, să își valorizeze potențialul existent, să își dezvolte noi resurse adaptative. Consilierea facilitează și catalizează atingerea unui nivel optim de funcționare în lume;
 • a treia caracteristică a consilierii este preocuparea pentru prevenția problemelor ce pot împieta dezvoltarea și funcționarea armonioasă a persoanei. Strategia de prevenție constă în identificarea situațiilor și grupurilor de risc și în acțiunea asupra lor înainte ca acestea să aibă un impact negativ și să declanșeze “crize” personale sau de grup.

Sumarizând caracteristicile prezentate în paragrafele anterioare putem spune că procesul de consiliere pune accentul pe dimensiunea dezvoltării personale și a rezolvării de probleme.

CARE SUNT OBIECTIVELE CONSILIERII?

Scopul fundamental al consilierii este funcționarea psihosocială optimă a persoanei/grupului. Acest scop poate fi atins prin urmărirea realizării obiectivelor procesului de consiliere, și anume:

 • PROMOVAREA SĂNĂTĂȚII ȘI A STĂRII DE BINE: funcționare optimă din punct de vedere somatic, emoțional, social.
 • DEZVOLTARE PERSONALĂ: cunoaștere de sine, imaginea de sine, capacitatea de decizie responsabilă, relaționare interpersonală armonioasă, controlul stresului, tehnici de învățare eficiente, opțiuni vocaționale realiste.
 • PREVENȚIE: a dispoziției afective negative, a neîncrederii în sine, a comportamentelor de risc, a conflictelor interpersonale, a dificultăților de învățare, a dezadaptării sociale, a disfuncțiilor psihosomatice, a situațiilor de criză.

CE VIZEAZĂ CONSILIEREA PSIHOLOGICĂ?

 • ACCEPTAREA DE SINE:

atitudine pozitivă față de propria persoană, acceptarea calităților și defectelor personale, percepția pozitivă a experiențelor trecute și a viitorului.

 • RELAȚII POZITIVE CU CEILALȚI:

încredere în oamenii, sociabil, intim, nevoia de a primi și a da afecțiune, atitudine empatică, deschisă și caldă.

 • AUTONOMIE:

independent, hotărât, rezistă presiunilor de grup, se evaluează pe sine după standarde personale, nu este excesiv preocupat de expectanțele și evaluările celorlalți.

 • CONTROL:

sentiment de competență și control personal asupra sarcinilor, își creează oportunități pentru valorizarea nevoilor personale, face opțiuni conforme cu valorile proprii.

 • SENS ȘI SCOP ÎN VIAȚĂ:

direcționat de scopuri de durată medie și lungă, experiența pozitivă a trecutului, a prezentului și relevanța viitorului, convingerea că merită să te implici, curiozitate.

 • DEZVOLTARE PERSONALĂ:

deschidere spre experiențe noi, sentimentul de valorizare a potențialului propriu, capacitate de auto-reflexie, percepția schimbărilor de sine pozitive, eficiență, flexibilitate, creativitate, nevoia de provocări, respingerea rutinei. Consilierul îl ajută pe beneficiar să controleze o situație de criză și îl asistă în găsirea unei soluții la problema cu care se confruntă. Consilierea psihologică presupune un număr mai redus de ședințe față de psihoterapie utilizând metode și tehnici similare acesteia, însă diferența esențială constă în faptul că în consilierea psihologică se vizează prevenția apariției tulburărilor.

Astfel, prin consiliere psihologică se urmărește:

 • Autocunoașterea
 • Optimizarea și dezvoltarea personală
 • Adaptarea cât mai eficientă la mediul extern, a beneficiarului.

Consilierul psihologic intervine cu mijloace specifice psihologiei, în scopul de a optimiza, stimula autocunoașterea și dezvoltarea personală, a preveni anumite probleme emoționale, cognitive și de comportament.

CUI FOLOSEȘTE CONSILIEREA PSIHOLOGICĂ?

 • beneficiarilor care pot avea diferite probleme de adaptare socială, de adaptare la locul de muncă sau de relaționare;
 • beneficiarilor care se simt dezorientați profesional;
 • părinților, beneficiari care se confruntă cu greutăți în relaționarea cu adolescentul sau copilul lor;
 • beneficiarilor care trec prin perioade dificile (presiuni profesionale sau sociale, divorț, stres);
 • membrilor unei familii cu tensiuni în relaționare;
 • tuturor beneficiarilor (indiferent de vârstă) care au nevoie de susținere ori care doresc să facă schimbări importante în viața lor.

PsyBears Soul Center

Str. Mihail Kogalniceanu nr.20 bl.1k sc.D ap.9 500173 Brasov

Phone: +4.0371.447.480

Mobile: +4.0735.663.118

Fax: 458 761-9562

Web: PsyBears Soul Center

EVENIMENTE