CURS ”CONSILIER PENTRU DEZVOLTARE PERSONALĂ”

cod COR 242324- Autorizație ANC nr. 40/ 3161 /11.04.2013

04-06 Mai 2018

Acest curs prezentat într-o formă unică, atractivă și interactivă oferă participanților instrumentele și viziunea necesare pentru a consilia persoane în parcursul lor de viață.

Consilierul pentru Dezvoltare Personală lucrează cu persoane sănătoase din punct de vedere psihic și oferă cadrul și suportul util pentru a explora și depăși diverse stări sau situații ce împiedică evoluția personală și/sau profesională.

Misiunea consilierului pentru dezvoltare personală este aceia de a-i îndruma pe ceilalți să devină independenți, să conștientizeze că se pot ajuta singuri și că îi pot impulsiona inclusiv pe cei din jurul lor.

În cadrul consilierii, oamenii descoperă resursele interioare nelimitate pe care le au, calitățile, credințele, valorile și visele pe care le pot transforma în realitate.

 

Cursul este structurat pe 3 zile, în urma căreia se obțin următoarele COMPETENȚE:

 • crearea spaţiului de interacţiune cu persoanele consiliate
 • investigarea situaţiilor problemă
 • explorarea soluțiilor potențiale ale situațiilor problemă
 • consilierea privind modalitățile de dezvoltare personală

 

Beneficii obținute în urma cursului:

 • obținere a certificatului de specializare Consilier pentru Dezvoltare Personală – COR 242324, recunoscut de MMFPS şi MECI, atât în țară, cât și în UE
 • îmbunătățire a capacității de înțelegere și gestionare a relațiilor interumane profesionale și personale
 • dezvoltare a abilităților de facilitator în problemele interumane
 • îmbunătățire a activității profesionale, fiind în situația de a putea exercita activitatea de Consilier pentru Dezvoltare Personală în calitate de liber profesionist ca persoană fizică autorizată, sau ca angajat al unor organizații sau instituții cu domenii foarte variate de activitate, sprijinind îmbunătățirea performanțelor forței de muncă și oferind ajutor managementului companiilor pentru atingerea obiectivelor organizaționale
 • schimbare a traseului în carieră sau diversificare a surselor de venit
 • îmbunătățire a abilităților de comunicare, ascultare activă, atenție pentru detalii, focalizare pe probleme, analiză și sinteză, interacționare și adaptabilitate în condiții de lucru cu categorii foarte diverse de persoane
 •    deprindere  și abordare a unor calități: calmul, neutralitatea, grija pentru client, răbdarea, onestitatea, obiectivitatea, seriozitatea, responsabilitatea, perseverența, deschiderea, receptivitatea și gândirea pozitivă

 

FORMATOR : Valentina TULICĂ

PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CURSULUI:

Vineri, Sâmbătă, Duminică  04-06 Mai 2018, orele 10:00-17:00

CONDIȚIE PARTICIPARE

 • studii superioare finalizate  prin examen de licență (indiferent profilul de activitate)

 

IMPORTANT !!!

La sfârșitul acestui curs, în urma examinarii ANC, se eliberează Certificat de absolvire pentru ocupația CONSILIER PENTRU DEZVOLTARE PERSONALĂ, insoțit de Supliment descriptiv pentru competențe.

Certificatele se eliberează în conformitate cu OG 129/2000 republicată, în baza autorizației emise de ANC(CNFPA).

Costul oricărui curs de formare, autorizat ANC, se poate deduce din impozitul pe profit / venit conform art 34 din OG 129/2000, republicată care prevede ca “societățile comerciale, companiile, societățile naționale, unitățile cooperatiste, regiile autonome și alte instituții pot efectua cheltuieli pentru formarea profesională a salariaților, cheltuieli care se deduc, după caz, din impozitul pe profit sau din impozitul pe venit”.

 

ACTE DE ÎNSCRIERE NECESARE :

 • copie BI/CI
 • copie certificat de naștere
 • copie diplomă de studii (diplomă de licență)
 • copie certificat de căsătorie (pentru doamne dacă este cazul)
 • certificat medical cu menţiunea:”apt pentru: Cursul  Consilier pentru dezvoltare personală”
 • taxa de examen 65 lei

TAXA DE ÎNSCRIERE:

1000 lei/ cursant – se achită prin transfer bancar către:

PSYBEARS SOUL CENTER

IBAN:RO08INGB0000999903483067

Banca: ING BANK

CIF 31319159

cu mențiunea “Taxă Curs CONSILIER PENTRU DEZVOLTARE PERSONALĂ

Confirmarea plății se trimite pe email: office@psybears.com

LOCAŢIA:
Centru de Excelenţă în Consiliere şi Dezvoltare personală

PSYBEARS SOUL CENTER

Adresa: Str. Mihail Kogălniceanu nr.20 bl.1K  sc.D  ap.9 Brașov
Contact: 0728 094 898 l 0735 663 118

Please follow and like us:
2018-04-17T09:48:48+00:00

PsyBears Soul Center

Str. Mihail Kogalniceanu nr.20 bl.1k sc.D ap.9 500173 Brasov

Phone: +4.0371.447.480

Mobile: +4.0735.663.118

Fax: 458 761-9562

Web: PsyBears Soul Center

EVENIMENTE