CURS MANAGER PROIECT

01-03 Iunie 2018

Formator: Carmen Elisa GORAȘ

LOCAȚIA:
Centrul de Excelenţă în Psihologie şi Dezvoltare Personală

PSYBEARS SOUL CENTER

Adresa: Str. Mihail Kogălniceanu nr. 20 bl.1K sc. D ap.9 Braşov
Contact: 0728 094 898 l 0735 663 118

Managerul de proiect este cel care gândește proiectul din faza sa incipientă, îl formulează atunci când necesitatea acestuia îi apare ca fiind evidentă, îi stabilește obiectivele și apoi asigură implementarea acestuia.

Coordonarea unui proiect nu determină însă crearea aptitudinilor manageriale necesare, iar experiența științifică sau o funcție administrativă nu sunt neapărat garanții în această direcție.

Ocupaţia manager proiect are în vedere toate persoanele care au responsabilitatea de a realiza şi implementa proiecte la nivel operaţional.

STRUCTURA Cursului:

Modul I   – MANAGEMENTUL PROIECTELOR (scop, cerințe organizare și planificare a activităților)

Modul II  – TEHNICILE ȘI ABILITĂȚILE SPECIFICE MANAGERULUI DE PROIECT  – rezolvarea problemelor specifice managementului proiectelor (calitate, costuri, achiziții, riscuri)

Modul III – MANAGEMENTUL  EHIPEI DE PROIECT (asigurarea personalului, comunicarea, motivarea, evaluarea activității, riscuri, rezolvarea conflictelor)

CONDIȚII PARTICIPARE:

 • studii superioare finalizate  prin examen de licență (indiferent de profilul de activitate)

Acte necesare la înscriere:

 • copie BI/CI
 • copie certificat de naștere
 • copie diplomă de studii (diplomă de licență)
 • copie certificat de căsătorie (pentru doamne dacă este cazul)
 • taxa de examen 65 lei.

DOMENIILE FUNCȚIONALE care sunt componenţe esenţiale ale competenţei şi performanţei managementului de proiect sunt:

 • stabilirea scopului şi a obiectivelor proiectului
 • stabilirea specificaţiilor proiectului
 • stabilirea activităţilor specifice proiectului şi eşalonarea lor în timp
 • estimarea şi asigurarea resurselor necesare realizării proiectului
 • estimarea şi bugetarea costurilor
 • estimarea şi asigurarea resurselor
 • gestionarea şi controlul utilizării resurselor
 • planificare şi controlul achiziţiilor şi contractelor
 • managementul contractelor
 • managementul financiar al proiectului
 • identificarea, documentarea, prioritizarea , cuantificarea riscurilor
 • urmărirea şi controlul riscurilor
 • selectarea şi managementul echipei de proiect
 • stabilirea unui sistem de comunicare dedicat proiectului
 • stabilirea nivelului de calitate pentru activităţi şi rezultate
 • managementul implementării.

Necesitatea formării de specialişti în managementul proiectelor  ȋn România, a apărut recent, fiind determinată de doi FACTORI:

 • pătrunderea programelor Uniunii Europene, Băncii Mondiale și a altor organisme internaţionale care sprijină integrarea ţării noastre în structurile internaţionale
 • dezvoltarea companiilor multinaționale, care promovează organizarea flexibilă, prin intermediul proiectelor.

Legea nr. 339/2007 privind promovarea aplicării strategiilor de management de proiect la nivelul unităților administrativ teritoriale județene și locale are următoarele SCOPURI:

 • crearea cadrului instituţional pentru sprijinirea şi impulsionarea autorităţilor administraţiei publice locale pentru a accesa mai uşor fonduri internaţionale de finanţare pentru dezvoltare şi modernizare
 • facilitarea promovării programelor de finanțare internațională și a diseminării rezultatelor pentru proiectele implementate cu succes în România, cu un înalt nivel de profesionalism
 • crearea condiţiilor pentru o mai eficientă folosire a resurselor la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, în mod special pentru proiecte cu finanţare internaţională
 • creşterea capacităţii administrative a autorităţilor publice locale pentru accesarea fondurilor internaţionale pentru dezvoltare şi modernizare
 • eficientizarea proceselor de implementare a proiectelor.

În sensul prezentei legi, următoarele expresii se definesc astfel:

 • management de proiect – metodologia de iniţiere, promovare, conducere, monitorizare şi evaluare a proiectelor, conform normelor metodologice proprii acestui domeniu şi standardelor internaţionale ale asociaţiilor profesionale de profil recunoscute la nivel mondial
 • proiect cu finanţare internaţională – proiectul ce beneficiază în implementarea sa, de finanţare totală sau parţială din fonduri ale programelor de finanţare ale Uniunii Europene sau din partea altor organisme de finanţare internaţionale.

COMPETENȚELE dobândite ȋn urma cursului sunt:

 • stabilirea scopului proiectului
 • stabilirea cerinţelor de manangement integrat al proiectului
 • planificarea activităților și jaloanelor proiectului
 • gestiunea utilizării costurilor şi a resurselor operaţionale pentru proiect
 • realizarea procedurilor de achiziţii pentru proiect
 • managementul riscurilor
 • managementul echipei de proiect
 • managementul comunicării ȋn cadrul proiectului
 • managementul calităţii proiectului.

IMPORTANT !!!

La sfârșitul acestui curs, în urma examinarii ANC, se eliberează Certificat de absolvire pentru ocupația MANAGER PROIECT, ȋnsoțit de Supliment descriptiv pentru competențe.

Certificatele se eliberează în conformitate cu OG 129/2000 republicată, în baza autorizației emise de ANC(CNFPA).

Costul oricărui curs de formare, autorizat ANC, se poate deduce din impozitul pe profit / venit conform art 34 din OG 129/2000, republicată care prevede ca “societățile comerciale, companiile, societățile naționale, unitățile cooperatiste, regiile autonome și alte instituții pot efectua cheltuieli pentru formarea profesională a salariaților, cheltuieli care se deduc, după caz, din impozitul pe profit sau din impozitul pe venit”.

PERIOADA:

Vineri, Sȃmbătă, Duminică

01-03 Iunie 2018

Orele 10:00-17:00

TAXA DE ÎNSCRIERE:

700 lei / cursant – se achită prin transfer bancar către:

RAM-INFO

Cont IBAN :   RO58 BTRL RONCRT02 8703 1701   –   Banca Transilvania

cu menţiunea “Taxa RAM-INFO TRAINING”

Please follow and like us:
2018-05-18T11:12:28+00:00

PsyBears Soul Center

Str. Mihail Kogalniceanu nr.20 bl.1k sc.D ap.9 500173 Brasov

Phone: +4.0371.447.480

Mobile: +4.0735.663.118

Fax: 458 761-9562

Web: PsyBears Soul Center

EVENIMENTE